یک عقاب که تلاش می‌کرد بز کوهی را شکار کند، پس از تقلای بسیار، به همراه شکارش از روی کوه به پایین پرتاب شد.

در ادامه، فیلمی از این لحظه را مشاهده می‌کنید.