یک کفتار در پارک ملی سرنگتی تانزانیا به یک بچه آهو حمله کرد.

مادر این آهو تمام تلاش خود را کرد تا جان فرزندش را نجات دهد، اما موفق نشد.