یک شیر نر در باغ وحش به محض اینکه والدین یک کودک ۱۰ ماهه او را به زمین گذاشتند، برای شکار او تلاش کرد.

در فیلم زیر، جزئیات بیشتری از این اتفاق را مشاهده می‌کنید.