چند مرد در پاکستان با استفاده از شتر توانستند خودرویشان را که در گل گیر کرده بود به حرکت درآورند.

در ادامه فیلم بکسل کردن خودرو با شتر را مشاهده می‌کنید.