درخت چوب سرخ هایپریون در پارک ملی ردوود در شمال کالیفرنیا ، بلندترین درخت جهان است.

محاسبات دانشمندان مشخص کرده است که درختان به دلیل ناتوانی شبکه آوند‌ها در انتقال آب و مواد غذایی به ارتفاع بالاتر از ۱۱۵ متر نمی‌توانند بیش از این مقدار رشد کنند.