یخبندان در تگزاس باعث ترکیدن لوله‌ها و قطع شدن آب شهروندان شده است. مسئولان ایالتی از مردم خواسته‌اند برای تامین نیاز خود آب‌های غیرآشامیدنی را بجوشانند و مصرف کنند. گزارش رسانه‌های آمریکایی از این موضوع را مشاهده می‌کنید.