سازمان ناسا در حال آماده شدن برای فرود سفینه PERSEVERANCE، در سیاره مریخ است.

این مریخ نورد امروز (پنجشنبه) ۱۸ فوریه سال ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه صبح به وقت پاسیفیک، بر سیاره سرخ فرود خواهد آمد.