به تازگی یک قیچی باغبانی با دسته تلسکوپی ساخته شده است که کوتاه کردن شاخه‌های بالایی درخت‌ها را تا حد زیادی آسان می‌کند.

در فیلم زیر، طراحی خلاقانه و همچنین، کاربرد این قیچی باغبانی را مشاهده می‌کنید.