تصاویری از طلوع زمین در سطح ماه که توسط یک ماهواره‌ی ژاپنی فیلمبرداری شده است را در ادامه می بینید.