جنگل‌های ایالت کلرادو آمریکا دچار آتش سوزی بزرگی شد و دود غلیظ حاصل از آن، آسمان این ایالت را خاکستری کرد.

تایم لپسی از دود غلیظ ناشی از این آتش سوزی تولید شده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.