به گزارش پارس نیوز، 

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در نماز جمعه امروز تهران2422761