به گزارش پارس نیوز، 
فریادهای مادر یکی از دانشجویان حادثه دیده در بیمارستان + عکس
97854