به گزارش پارس نیوز، 
سفیر آلمان در تهران در حال خوردن شلغم! + عکس
 

این دیپلمات ارشد آلمانی در ایران با انتشار عکسی از حضور خود در بازار بزرگ تهران و دریافت شلغم از یک دستفروش به زبان انگلیسی و فارسی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «شلغم لذیذ از یک دستفروش در بازار بزرگ تهران».

96998