به گزارش پارس نیوز، 

اسکی در حکاری٬ در مرز ایران و ترکیه + عکس

1397092609203875416155504 استان حکاری واقع در مرز ایران و ترکیه یکی از مهمترین میادین درگیری بین ترکیه و پ.ک.ک بوده، اما در چند سال اخیر ارتش ترکیه توانسته بر این مناطق مسلط شود.

دانشگاه حکاری در دو سال اخیر تلاش کرده تا با برگزاری دوره‌های آموزشی و قرار دادن تجهیزات اسکی به صورت امانت در اختیار دانشجویان٬ ورزش اسکی را در این استان تقویت کند. هم اکنون در کوهستان میرگ بوتان حکاری دو پیست اسکی فعال هستند.