به گزارش پارس نیوز، 

tazahorat

 

اوما تورمن ستاره فیلم‌های «پالپ فیکشن» و «بیل را بکش» در میان تظاهرات جلیقه‌زردها در پاریس حضور یافت و تصویری از خودش منتشر کرد.

 

tazahorat