به گزارش پارس نیوز، 
خسارات زلزله به منازل مسکونی ثلاث باباجانی + عکس
93808