به گزارش پارس نیوز، 

92847

خودروی شخصی وزیر ارتباطات + عکس