به گزارش پارس نیوز، 

گل آرایی نامتعارف اخبار شبکه یک! + عکس