به گزارش پارس نیوز، 

1397081811504244015862513

مناطق زلزله زده کرمانشاه یکسال پس از زلزله