به گزارش پارس نیوز، 
سیل پایتخت عربستان را با خود برد! + عکس