به گزارش پارس نیوز، 

1397062618015167615397814.png

به این ترتیب، قیمت فروش ارز صادراتی به صرافها، نسبت به روز 6آبان در این بازار با کاهش 1100 تومانی همراه بوده است. بیشترین قیمت ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه حدود 11700 تومان بوده که در روز 5مهر ماه رقم خورده است.

 روز گذشته حدود 95میلیون  یورو ارز حاصل  از صادرات به بازار ثانویه تزریق شده است.