به گزارش پارس نیوز، 

2372239

 

حال و هوای سرداب امام زمان (عج) در حرمین امامین عسکریین در سامرا، صبح جمعه

 

حال و هوای سرداب امام زمان (عج) در حرمین امامین عسکریین در سامرا، صبح جمعه