به گزارش پارس نیوز، 

2371663وقتی صحبت از مسیر پیاده روی اربعین می شود اغلب ایرانیان مسیر نجف تا کربلا را مسیر پیاده روی می دانند. این درحالیست که مسیرهای دیگری نیز وجود دارد که زائران از آن جاده به کربلا می روند. یکی از جاده های پر رفت و امد، جاده شط فرات است که زائران از کوفه و در کنار شط فرات حرکت می کنند و به کربلا می رسند.

اگر از سمت کوفه به سمت کربلا حرکت کنید به یک دو راهی می رسید راهی مستقیم که ادامه همان راه کوفه به کربلاست اما راه فرعی به رود فرات می رسد که به طریق العلما معروف است.

مسیری زیبا و خوش آب و هوا اما با امکانات کمتر.

موکب ایرانی تقریبا وجود ندارد و موکب عراقی هم به اندازه انگشتان دست می بینید جاده خاکی است و به قول عراقی ها امنیت کمتری دارد ولی همانطور که گفته شد بسیار زیبا و دل انگیز است.

این مسیر در زمان صدام که پیاده روی ممنوع بود استفاده میشد که علما به صورت شبانه از آن عبور می کردند