به گزارش پارس نیوز، 

تصویری هوایی از آتشفشان کیلاویا را می بینید که در جزیره هاوایی قرار دارد. این آتشفشان از دهه 1980 تاکنون به صورت دائمی فعال بوده است؛ اما تابستان امسال، خروش کیلاویا به نهایت خود رسید و صدها خانه را تخریب کرد. باورش سخت است اما سرعت پرتاب مواد مذاب در حین این فوران، به 40 کیلومتر در ساعت رسیده بود. این فوران آتشفشانی موجب شدند تا جزیره حدود یک کیلومتر در دریا کشیده شود.

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ جزیره جدید