به گزارش پارس نیوز، 
بازدید سفیر انگلیس از یزد + عکس
 

87413