به گزارش پارس نیوز، 

120px-அறலி_பூ براساس گزارش «اسپوتنیک»، گونه خودروی این درختچه در جنوب ایران از جمله در حوالی جیرفت، جهرم، لار و جزایر خلیج فارس و بندرعباس و سیرجان دیده شده است.

معمولاً عوارض مسمومیت با گیاه خرزهره به شکل تغییرات ناگهانی ضربان قلب مثل کند شدن یا تپش و افزایش سطح پتاسیم خون بروز می‌کند و درمان متداول آن تجویز دارو‌های کنترل ضربان قلب و ضد تهوع، شستشوی معده یا خوراندن زغال برای جذب سموم است.

بسیاری از افراد این گیاه را در باغچه‌های خود می‌کارند، زیرا معتقدند که این گیاه پشه‌ها را از خانه‌شان دور می‌کند. حتی این گیاه را کنار خیابان‌ها و پارک‌ها نیز مشاهده می‌کنیم.