به گزارش پارس نیوز، 

متخصصان دفاعی کشورمان طی‌سالیان اخیر موفق به طراحی و تولید انواع پهپادها با کاربردهای مختلف شده‌اند.

یکی از این پهپادها، پهپاد مهاجر-2 نوین است. این پهپاد می‌تواند ماموریت‌های مختلفی مانند شناسایی و تصویربرداری هوایی را به خوبی انجام دهد. این پهپا از سکو‌های پرتاب زمینی قابل پرواز است.

 

مهاجر-2 نوین این قابیلت را دارد که 99 نقطه به صورت پیش فرض روی آن برنامه ریزی شود و توسط مرکز هدایت زمینی هدایت و کنترل شود وتصاویر بدست آمده را به صورت آنلاین به مرکز کنترل و فرماندهی مخابره کند.

 شناسایی هوایی و نظارت بر میدان جنگ، گشت مرزی عکاسی هوایی موقعیت موقعیتی، تنظیم تیراندازی توپخانه و کنترل ترافیک از دیگر قابیلت‌های این پهپاد است.

طول مهاجر 2.9 متر، وزن برخاست آن 85 کیلو، شعاع عملیاتی آن 50 کیلومتر و بیشینه سرعت آن 200 کیلومتر بر ساعت است.

پهپاد مهاجر-2 نوین

پهپاد مهاجر-2 نونی

پهپاد مهاجر-2 نوین

سکوی هدایت زمینی پهپاد مهاجر-2 نوین