اربعین ۱۴۰۰ با ظرفیت محدود برگزار می شود. عراق برای اربعین ۱۴۰۰ شروطی گذاشته است. واکسیناسیون شرط حضور در اربعین ۱۴۰۰ است. زوار اربعین ۱۴۰۰ از طریق مرز هوایی اعزام می شوند.


 تصاویر شهید حاج قاسم سلیمانی ، شهید ابومهدی المهندس و دیگر شهدای ایرانی و عراقی را در یکی از موکب‌های شهر بصره را در اربعین ۱۴۰۰ می بینید.