عکسی از طبیعت گردی علی اوجی و همسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی اوجی و همسرش نرگس محمدی است.علی اوجی و همسرش معروف هستند.علی اوجی و همسرش همکار هستند.