عکسی از چهره گلزار در کودکی و حال که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.چهره گلزار جذاب است.چهره گلزار زیباست.چهره گلزار خاص است.