عکسی از عاشقانه های نرگس محمدی و همسرش در طبیعت که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نرگس محمدی و همسرش علی اوجی.نرگس محمدی و همسرش مشهور هستند.نرگس محمدی و همسرش همکار هستند.