عکسی از لباس قاجاری گوهر خیراندیش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.لباس قاجاری گوهر خیراندیش برای سریال آهوی من مارال است.لباس قاجاری گوهر خیراندیش زیباست.لباس قاجاری گوهر خیراندیش متفاوت است.