عکسی از سلفی جدید علی اوجی و نرگس محمدی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی اوجی و نرگس محمدی بازیگرند.علی اوجی و نرگس محمدی مشهورند.علی اوجی و نرگس محمدی همکارند.