عکسی از محمدرضا گلزار در کافه ای شیک و لاکچری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.محمدرضا گلزار در کافه نشسته است.محمدرضا گلزار در کافه با تیپ شیک است.محمدرضا گلزار در کافه است.