عکسی از تیپ جدید مریم معصومی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ جدید مریم معصومی شیک است.تیپ جدید مریم معصومی خاص است.تیپ جدید مریم معصومی متفاوت است.