عکسی جدید از حسین مهری و پسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.حسین مهری و پسرش در پارک هستند.حسین مهری و پسرش با ماسک هستند.حسین مهری و پسرش شبیه هستند.