عکسی از اشکان خطیبی و همسرش در سفر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.اشکان خطیبی و همسرش آناهیتا درگاهی است.اشکان خطیبی و همسرش بازیگر هستند.اشکان خطیبی و همسرش مشهور هستند.