عکسی از محیا دهقانی در نمایی از نجلا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.محیا دهقانی بازیگر نجلاست.محیا دهقانی بازیگر جوان است.محیا دهقانی با چادر است.