عکسی از دیدار یاسمینا باهر با دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.یاسمینا باهر با دوستش مهسا طهماسبی است.یاسمینا باهر با دوستش بازیگر است.یاسمینا باهر با دوستش در کافه است.