عکسی از تولد پسر فاطمه گودرزی در کافه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پسر فاطمه گودرزی پویان گنجی است.پسر فاطمه گودرزی بازیگر است.پسر فاطمه گودرزی همسر دریا مرادی دشت است.