عکسی از چهره پریشان بهنوش بختیاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.چهره پریشان بهنوش بختیاری در ماشین است.چهره پریشان بهنوش بختیاری با روسری آبی است.