عکسی جدید از جواد عزتی با همسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.جواد عزتی با همسرش همکار است.جواد عزتی با همسرش در کنارهم هستند.جواد عزتی با همسرش همبازی است.