عکسی جدید از رضا رویگری در خانه اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رضا رویگری در خانه اش با بازیگران جوان است.رضا رویگری در خانه اش است.