عکسی از بهمن هاشمی در یک فروشگاه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهمن هاشمی مجری است.بهمن هاشمی با عینک آفتابی است.بهمن هاشمی با کت و شلوار است.