عکسی جنجالی از جواد عزتی و رعنا آزادی ور در پشت صحنه زخم کاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.جواد عزتی و رعنا آزادی ور بازیگر هستند.جواد عزتی و رعنا آزادی ور همکار هستند.جواد عزتی و رعنا آزادی ور در زخم کاری همبازی هستند.