عکسی از استایل جدید مجید مظفری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. استایل جدید مجید مظفری شیک است. استایل جدید مجید مظفری ساده است. استایل جدید مجید مظفری خاص است.