عکسی از امین حیایی و هوادارش در یک فروشگاه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.امین حیایی بازیگر مشهور است.امین حیایی بازیگر سینماست.امین حیایی بازیگر قدیمی است.