عکسی از مریم مومن در تولد نسیم ادبی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مریم مومن بازیگر معروف است.مریم مومن بازیگر جوان است.مریم مومن بازیگر بانوی عمارت است.