عکسی از ظاهر جدید آزیتا ترکاشوند که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر جدید آزیتا ترکاشوند ساده است.ظاهر جدید آزیتا ترکاشوند با ماسک است.ظاهر جدید آزیتا ترکاشوند مرتب است.