عکسی از هومن‌ حاجی عبداللهی با گریم هایی متفاوت که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.هومن‌ حاجی عبداللهی بازیگر مشهور است.هومن‌ حاجی عبداللهی بازیگر پایتخت است.هومن‌ حاجی عبداللهی هنرمند است.